Rallus aquaticus
Water rail / Vattenrall

17    2017-01-17    Uppsala, Sweden/Sverige

The Water rail is not a big bird, measuring only 23-26 cm, and it moves quickly. Sometimes this, the rump, is the only thing you see before it disappears again into the reeds ...

Vattenrallen är inte stor, bara 23-26 cm, och den rör sig kvickt. Ibland är detta, bakdelen, den enda man ser innan den åter försvinner in i vassen...