Troglodytes troglodytes
Wren / Gärdsmyg

33c053    2017-01-17    Uppsala, Sweden/Sverige

While I was waiting for the Water rail to show up again, another active winter bird turned up and appeared at the open water - one of our smallest and most alert birds - the Eurasian Wren. It measures only 9-10 cm and it moves incredibly quickly, making it difficult photograph it.

Medan jag väntade på att vattenrallen skulle dyka upp igen kom en annan vinteraktiv fågel fram och visade sig vid det öppna vattnet - en av våra allra minsta och piggaste fåglar - gärdsmygen. Den mäter bara 9-10 cm och den rör sig otroligt kvickt, vilket gör den svårfotograferad.