Rallus aquaticus
Water rail / Vattenrall

17    2017-01-17    Uppsala, Sweden/Sverige

The Water rail that breeds in Sweden usually winters in western and southwestern Europe. But some individuals have passed the winter in Sweden before, especially some in southern Sweden. When the climate becomes warmer and the winters milder maybe we'll see more and more individuals pass the winte here. This Water rail found open water - despite the fact that almost all of the Fyris river was frozen - in a marsh in Sunnersta, south of Uppsala.

Vattenrallen övervintrar vanligtvis i västra och sydvästra Europa. Men vissa exemplar har lyckats övervintra i Sverige, särskilt då i södra Sverige. När klimatet blir varmare och vintrarna mildare kanske vi får se fler och fler som övervintrar här. Den här vattenrallen hittade öppet vatten - trots att nästan hela Fyrisån var frusen - i en sumpmark i Sunnersta, Uppsala.