Bombycilla garrulus
Bohemian waxwing / Sidensvans

33c086    2017-01-14    Uppsala, Sweden/Sverige

Suddenly one morning the neighbor's apple tree was full of Bohemian waxwings; a gray mass that moved around the frosty apples. And just as quickly as they came, just as quickly they flew away. There is obviously a lot to choose from in this part of the city for now. The flock has been here for several weeks already...

Plötsligt en morgon var grannens äppelträd fullt av sidensvansar. En grå massa som rörde sig över de frostnupna äpplena. Och lika fort som de kom, lika snabbt drog de igen. Det finns tydligen mycket att välja på i den här stadsdelen för nu har de varit här i flera veckor...