Emberiza citrinella
Yellowhammer / Gulsparv

33c096    2016-09-22    Slättåkra, Sweden/Sverige

Portrait of a male Yellowhammer in winter plumage. The most clearly bright yellow on the head is gone, but the characteristic brown back is clearly visible.

Porträtt av en gulsparvshanne i vinterdräkt. Det mest klart lysande gula på huvudet är borta, men den karaktäristiska bruna ryggen syns tydligt.