Emberiza citrinella
Yellowhammer / Gulsparv

33c096    2016-09-22    Slättåkra, Sweden/Sverige

One day the garden was suddenly haunted by a flock of yellowhammers. I suspect that it was the same flock that I had seen a few times at a distance, around a kilometer away. In the picture we see an individual that is about to change into winter plumage.

En dag var trädgården plötsligt hemsökt av en flock gulsparvar. Jag misstänker att det var samma flock som jag ett par gånger sett på avstånd någon kilometer bort. På bilden ser vi en individ som är på väg att anlägga vinterdräkt.