Parus caeruleus
Eurasian blue tit / Blåmes

33c047    2016-09-22    Slättåkra, Sweden/Sverige

This summer the Blue tits have been breeding in Slättåkra again. They have produced a large brood and the young birds have formed a small flock that relentlessly move around in the trees around the house. This is one of the adult birds that rests at a fence post for a second or two.

Blåmesarna har häckat i Slättåkra i sommar igen. De har fått fram flera ungar som bildat en liten flock som oförtröttligt drar fram i träden runt huset. Det här är en av de vuxna fåglarna som för en sekund eller två stannar till på en gärdsgårdsstör.