Oenanthe oenanthe
Northern wheatear / Stenskvätta

33c075    2016-09-08    Hjälstaviken, Uppland, Sweden/Sverige

Since the Northern wheatear is decreasing in many places, it is even more rewarding to spot it in new locations. This Northern wheatear foraged in the grass turfs, near the bird tower in Hjälstaviken. Note that the potential prey - a tiny beetle - is not in the crop, but on top of its bill. How will this drama end?

Eftersom stenskvättorna minskar på många håll är det extra kul att hitta dem på nya platser. Den här stenskvättan sökte föda i grästorvorna i närheten av fågeltornet i Hjälstaviken. Lägg märke till att det potentiella bytet - en liten skalbagge inte hamnat i krävan utan ovanpå näbben. Hur skall detta gå?