Dendrocopos major
Great spotted woodpecker / Större hackspett

29    2016-09-08    Herbergshult, Östergötland, Sweden/Sverige

The nature reserve 'Herbergshult', in the rural district of Ydre in southern Sweden, is known for its woodpeckers. The reserve has many old and dead trees which naturally make the woodpeckers thrive in the area. I have previously photographed Black woodpecker here. This time a Great spotted woodpecker was gleaming in sparkling red - in contrast to the still green surroundings.

Naturreservatet Herbergshult i Ydre är känt för sina hackspettar. Reservatet har många gamla och döda träd och där trivs givetvis spettarna. Jag har tidigare fotograferat spillkråka här. Den här gången blev det en större hackspett som lyste så rött i den fortfarande gröna omgivningen.