Carduelis chloris
European greenfinch / Grönfink

33c099    2016-09-24    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

On the way back to the car from a relatively poor visit to Hornborgasjön (surprisingly few bird species there), I encountered this greenfinch wading in fallen rowanberries.

På väg tillbaka till bilen från ett relativt artfattigt besök vid Hornborgasjön stötte jag på den här grönfinken som fullständigt vadade i nedfallna rönnbär...