Sylvia communis
Common whitethroat / Törnsångare

33c067    2016-07-19    Slättåkra, Sweden/Sverige

A somewhat worn Common whitethroat on the road, not far from my farm in Småland.

En något sliten törnsångare på vägen mot Nöbbele, inte långt från Slättåkra.