Oenanthe oenanthe
Northern wheatear / Stenskvätta

33c075    2016-07-19    Slättåkra, Sweden/Sverige

This Northern wheatear had its territory on the other side of my farm (compared to the wheatear in rain that I photographed earlier). This one too, was a reliable sight all summer.

Den här stenskvättan hade sitt revir på andra sidan Slättåkra (mot Nöbble och i jämförelse med stenskvättan i regn som jag tog bild av tidigare). Även denna fågel var en säker observation under hela sommaren.