Podiceps cristatus
Great crested grebe / Skäggdopping

06    2016-05-07    Ingsbergssjön, Nässjö, Sweden/Sverige

Close-up of the lateral head waving of the Great crested grebe. Both male and female display their interest by moving their heads to the left and then to the right, sometimes in time. At times, the head is even moved upwards, the bill poiting towards the sky.

Närbild på skäggdoppingens rituella huvudvridande. Båda parterna tycks signalera sitt intresse genom att, vända mot varandra, rytmiskt vrida huvudena åt sidan, fram och tillbaka, ibland i takt. Någon gång far huvudet dessutom upp i luften så att näbben pekar rakt uppåt.