Podiceps cristatus
Great crested grebe / Skäggdopping

06    2016-05-07    Ingsbergssjön, Nässjö, Sweden/Sverige

The reason for my visit to Ingsbergssjön this time was to document the mating dance of the Great crested gerbe. The lake is quite large, but I was lucky, because the pair that I had chosen to follow actually started their head waving quite close to the shore.

Orsaken till mitt besök vid Ingsbergssjön denna gång var att försöka följa skäggdoppingarnas parningsspel. Sjön är ganska vidsträckt, men jag hade tur och paret jag sett ut började med sina huvudvridningar ganska nära land denna gång.