Monticola solitarius
Blue rock-thrush / Blåtrast

33c075    2016-04-11    Extremadura, Spain/Spanien

We saw the Blue rock-thrush in several places, always in rocky environments and always at a substantial distance. But from this hide, I came very close to it.

Vi såg blåtrast på flera ställen, alltid i klippig miljöer och alltid på rejält avstånd. Men från det här gömslet kom jag nära.