Merops apiaster
European bee-eater / Biätare

27    2016-04-09    Extremadura, Spain/Spanien

At least one female looked tail-heavy, like if she was about to lay an egg. The flock moved around endlessly, but in this picture both of a couple happened to end up in reasonable focus.

Åtminstone en hona såg baktung ut, som om hon precis skulle lägga ägg. I övrigt var det lite partjafs, kanske litet kärleksgnabb, samtidigt som man höll ihop i gruppen. Trots att flocken rörde sig nästtan hela tiden, hamnade båda i det här paret inom rimligt fokus.