Charadrius tricollaris
Three-banded plover / Trebandad pipare

18    2016-02-14    Lake Manyara NP, Tanzania

This Three-banded plover is obviously closely related to our European plovers and similar in both appearance as eating habits. Just like them the Three-banded plover has a motley plumage and a short bill. It also looks for food in the typical plover way. It stands quite still for a moment and then walks a few steps, and then stop again. This specimen searched for food on the roadside so I could come relatively close with the camera.

Den här trebandade pipare är givetvis nära släkt med våra strandpipare och liknar den i såväl utseende som matvanor. Precis som de, är den trebandade piparen brokigt tecknad fjäderdräkt och har kort näbb. Den letar också mat på det typiska piparsättet. Den står helt stilla en stund för att sedan gå några steg, och sedan stanna upp igen. Det här exemplaret sökte föda vid vägkanten så jag kunde komma relativt nära med kameran.