Dendropicos namaquus
Bearded woodpecker / Namaquaspett

29    2016-02-13    Tarangire NP, Tanzania

This is a medium-sized woodpecker, about 23-27 cm. It occurs relatively commonly in Africa south of the Sahara, but prefers dry savannas. The diet consists of insects, particularly the larvae of wood-drilling insects, beetles, ants and spiders.

Det här är en medelstor hackspett, ca 23-27 cm. Den förekommer relativt allmänt i Afrika, söder om Sahara, men föredrar torr savann. Dieten består av insekter, särskilt larver av trädborrande insekter, skalbaggar, myror och spindlar.