Alopochen aegyptiacus
Egyptian goose / Nilgås

03    2016-02-13    Tarangire NP, Tanzania

The Egyptian goose is reasonably common in northern Tanzania - probably the most widespread goose of Africa, now present also in southern Europe. This was the only time, however, that we saw a couple with goslings. We got fairly close, but you can see how the suspicion towards us makes them slowly move away. The male is usually bigger than the female so we can presume that the male is the one to the left and the female to the right.

Nilgåsen är ganska vanligt förekommande i norra Tanzania - det är väl för övrigt Afrikas mest vitt utbredda gås, numera förekommande även i sydligaste Europa. Det här var enda gången under resan som vi såg ett par med ungar. Vi lyckades stanna ganska nära, men man ser tydligt att misstänksamheten mot oss gör att fåglarna är på väg bort... Hannen brukar vara något större än honan, så det är väl en rimlig gissning att det är hannen till vänster och honan till höger.