Tockus erythrorhynchus
Red-billed hornbill / Nordlig rödnäbbstoko

27    2016-02-12    Tarangire NP, Tanzania

This is one of East Africas more visible birds. Many who have been there on a a safari remember it: the Red-billed hornbill. It is so characteristic with its big, mainly red bill and spotted black and white plumage. This hornbill approached us, close to a lake in Tarangire NP.

Det här är en av Östafrikas mera synliga fåglar. Många som har varit på safari där minns den: rödnäbbstokon, den vanligaste av näshornsfåglarna - "Afrikas tukaner". Den är karaktäristisk med sin stora, huvudsakligen röda näbb och sin punktfläckade, svartvita dräkt. Den här tokon kom allt närmare oss invid en av sjöarna i Tarangire-parken.