Buphagus erythrorhynchus
Red-billed oxpecker / Rödnäbbad oxhackare

33c079    2016-02-12    Tarangire NP, Tanzania

This is a close-up of a giraffe - and what you see is a Red-billed oxpecker... The picture shows that there is a reason why it is there.

Närbild på giraff - och det dyker upp en oxhackare... Bilden visar ju att det finns en orsak till varför den är där.