Ploceus subaureus
African golden-weaver / Guldvävare

33c101    2016-02-04    Uroa, Zanzibar, Tanzania

This female African golden-weaver had been to the next tree, fetchin long needles for her nest, a nest that the male has woven as part of his courtship. Some females were ahead of her and had alreday started laying eggs.

Den här guldvävarhonan har varit i grannträdet och hämtat långa barr till det bo som hannen redan vävt åt henne som en del i frieriet. Nu bättrar hon på det inför den förestående äggläggningen. En del honor hade redan börjat lägga ägg.