Ara macao
Scarlet macaw / Röd ara

32    2015-11-23    Manu NP, Peru

This is a Scarlet macaw, peeping out from its natural nest. Hollow trees, like this one, are rare and therefore there has been an effort to put up artificial nesting boxes to help the bird in reproducing. The Scarlet macaw is probably the most widespread macaw, ranging from Central America down to most of tropical South America.

Detta är en röd ara som tittar ut ur sitt bo i ett ihåligt träd nära Manu Wildlife Center. Detta är ett "naturligt" bohål, men sådana är sällsynta. Därför har man satt upp ett antal stora holkar för att hjälpa denna art med reproduktionen. Den röda aran är kanske den mest spridda av alla ara-arter och finns i såväl Central som Sydamerika.