Ara chloropterus
Red-and-green macaw / Grönvingad ara

32    2015-11-22    Manu NP, Peru

We had to wait for quite a long time before the macaws descended to the river bank to "lick" salt and minerals from the clay. Here we can see a flock of red-and-green macaws. These live in tropical lowland areas, just like here, Close to rivers and clearings in much of central South America. It generally subsists from nuts and fruits. The breeding season varies from November to March and the female lays up to three eggs. She broods on them for 28 days and the fledgelings do not leave the nest until after 90 or 100 Days.

Vi fick vänta ganska länge innan arorna slutligen vågade sig ner till flodbanken för att söka salt och mineraler. Här ser vi en flock grönvingade aror. Dessa lever, som här, i tropiskt lågland, invid floder och skogsbryn i stora delar av centrala Sydamerika och livnär sig på nötter och frukter. Häckningssäsongen varierar från slutet av november till februari-mars. Honan lägger vanligen upp till tre ägg, som ruvas i 28 dagar. Först efter 90 till 100 dagar är ungarna redo att lämna boet.