Philohydor lictor
Lesser kiskadee / Mindre kiskadi

33b13    2015-11-22    Manu NP, Peru

The Lesser kiskadee (7.5") is widespread over Southern Central America and northern South America, southwards reaching northern Argentina. It is similar to its "cousin" the Great kiskadee, but unlike most other birds with is yellow breast and black pirate mask. It dwells in marshlands and damp forerst, never far away from water.

Den mindre kiskadin är spridd över stora delar av södra Centralamerika och norra Sydamerika, så långt söderut som norra Argentina. Den är, förutom sin "kusin", den större kiskadin, lätt att skilja från alla andar fåglar genom sin svarta piratmask och orädda stil. Den är 19 cm lång och trivs bäst i träskmarker och sumpskog, aldrig långt från vatten.