Tetrastes bonasia
Hazel grouse / Järpe

04    2023-05-15    Ammarnäs, Sweden/Sverige

A male Hazel grouse outside Ammarnäs. This is a small relative of the pheasant (34-39 cm). Note the feathered tarsi (legs).

En järphanne utanför Ammarnäs. Järpen är en liten hönsfågel (34-39 cm). Notera de fjäderklädda tarserna (benen).