Tetrao urogallus
Western capercaillie / Tjäder

04    2023-05-15    Ammarnäs, Sweden/Sverige

A female Western capercaillie at a roadside just outside Ammarnäs.

En tjäderhona vid vägkanten utanför Ammarnäs.