Lagopus lagopus
Willow ptarmigan / Dalripa

04    2023-05-16    Ammarnäs, Sweden/Sverige

A Willow ptarmigan in a transitional plumage between winter and summer. Note the prominent eyebrow stripe.

En dalripa i övergångsdräkt mellan vinter- och sommardräkt. Notera den kraftiga, röda ögonbrynskammen.