Schoeniparus cinereus
Yellow-throated fulvetta / Gulbröstad timalia

33c069a    2023-03-21    Bhutan

This is a Yellow-throated fulvetta that I managed to catch after many attempts. It is a very agile, small (10-11 cm) green and yellow bird with a long black-edged yellow eyebrow stripe. Its food consists of insects and arthropods that it finds in the dense undergrowth.

Det här är en gulbröstad timalia som jag lyckades fånga efter många försök. Det är en mycket lättrörlig liten (10-11 cm) grön och gul fågel med ett långt svartkantat gult ögonbrynsstreck. Födan består av insekter och leddjur som den finner i den täta undervegetationen.