Loxia curvirostra
Red crossbill / Mindre korsnäbb

33c099    2023-03-31    Bhutan

Here we spotted a widespread species: the Red crossbill. It occurs relatively widely also in Sweden, even in my area in Uppsala, but the variations within the species are big, especially in terms of plumage. This is a male of the subspecies himalayensis.

Här sitter det en hane av den vitt spridda arten mindre korsnäbb. Den förekommer relativt allmänt i Sverige, även i mitt område i Uppsala, men variationerna inom arten är stora, särskilt i fråga om fjäderdräkt. Det här är underarten himalayensis.