Tarsiger rufilatus
Himalayan bluetail / Himalayablåstjärt

33c075    2023-03-31    Bhutan

This Himalayan bluetail landed in a gray bush not far from us. The background brought out the bright colors! The colors are possibly somewhat clearer and more brilliant than in the close relative the red-flanked bluetail (Tarsiger cyanurus), which is found in Finland an eastwards and rarely occurs in Sweden.

Den här himalayablåstjärten landade i ett grått buskage inte långt från oss. Bakgrunden framhävde de bjärta färgerna! Färgerna är möjligen något klarare och mera lysande än hos nära släktingen taigablåstjärt (Tarsiger cyanurus) som sällsynt förekommer i Sverige.