Carpodacus sipahi
Scarlet finch / Scharlakansrosenfink

33c099    2023-03-28    Bhutan

The male Scarlet finch is indeed scarlet - but this is a female that looks nothing like the male! The plumage has its own, more discreet charm with a yellowish head and speckled breast. The only thing that resembles the male is actually the beak...

Hannen hos scharlakansrosenfink är verkligen scharlakansröd - men detta är en hona som inte alls påminner om hannen! Fjäderdräkten har sig egen, mera diskreta charm med ett gulaktigt huvud och spräckligt bröst. Det enda som påminner om hannen är faktiskt näbben...