Carpodacus sipahi
Scarlet finch / Scharlakansrosenfink

33c099    2023-03-24    Bhutan

The Scarlet finch is a fairly large (18-19 cm) finch with a strong, bone-colored bill. The female is greenish while the male, as in this picture, is completely scarlet, with darker markings on the wings and tail.

Scharlakansrosenfinken är en ganska stor (18-19 cm) fink med en kraftig, benfärgad näbb. Honan är grönaktig medan hannen, som på den här bilden är helt scharlakansröd, med en mörkare anstrykning på vingar och stjärt.