Phaenicophaeus tristis
Green-billed malkoha / Större malkoha

21    2023-03-25    Bhutan

This particular bird is a Green-billed malkoha. It is a relatively large cuckoo bird (38 cm) with a long, dark tail with white tips. It has red, bare skin around the eye and a greenish bill. It occurs in several different biotopes and has a varied diet with everything from lizards to large butterfly larvae, and grasshoppers.

Denna speciella fågel är en större malkoha. Den är relativt stor gökfågel (38 cm) med lång, mörk stjärt med vita spetsar. Den har röd, bar hud kring ögat och en grönaktig näbb. Den förekommer i flera olika biotoper och har en varierad diet med allt från ödlor till stora fjärilslarver, gräshoppor och vårtbitare.