Phoenicurus fuliginosus
Plumbeous water redstart / Forsrödstjärt

33c075    2023-03-25    Bhutan

This Plumbeous water redstart was perched on an old log, next to the rapids. It is slate blue with a chestnut red tail and underparts. It thrives near flowing streams in the Himalayas, at altitudes between 2,000 and 4,000 meters above sea level. It defends its territory very aggressively and feeds on insects, such as moths and their larvae, dayflies and gnats, but also eats seeds and berries such as barberry. During the hunt, it can fly up to a height of seven meters above the water and then slide down in a spiral back to the starting point. Plumbeous water redstart has a wide distribution area and is not considered threatened.

Den här hanen av forsrödstjärt satt på en gammal stock invid forsen. Den är skifferblå med kastanjeröd stjärt och undergump. Den trivs vid strömmande vattendrag i Himalaya, på höjder mellan 2.000 och 4.000 meters höjd. Den försvarar sitt revir mycket aggressivt och lever av insekter, till exempel nattsländor och deras larver, dagsländor och knott, men äter också frön och bär som berberi. Under jakten kan den flyga upp till sju meters höjd över vattnet för att sedan glida ner i en spiral tillbaka till utgångspunkten. Forsrödstjärt har ett vitt utbredningsområde och anses inte vara hotad.