Pomatorhinus schisticeps
White-browed scimitar babbler / Gråkronad sabeltimalia

33c071    2023-03-25    Bhutan

The White-browed scimitar babbler usually forages low in the undergrowth, or on the ground. It often appears in mixed flocks with other babblers and laughingthrushes. It is found from the upper lowlands up into mountainous regions. Its name is derived from its scimitar-like bill.

Den gråkronad sabeltimalian är en fnittertrast som vanligtvis födosöker i undervegetation och på marken. Den uppträder ofta i blandade fågelflockar med andra fnittertrastar och skriktrastar. Den förekommer från höglänta områden upp till bergstrakter. Namnet har den fått efter sin sabelliknande näbb.