Garrulax albogularis
White-throated laughingthrush / Vitstrupig fnittertrast

33c070    2023-04-04    Bhutan

This White-throated laughingthrush guarded perhaps Bhutan's most famous tourist destination: the Tiger's Nest monastery, which clings to the rock wall at an altitude of almost 2000 meters.

Den här vitstrupiga fnittertrasten bevakade Bhutans kanske mest kända turistmål: klostret Tiger's Nest som klänger sig fast vid bergväggen på närmare 2000 meters höjd.