Yuhina flavicollis
Whiskered yuhina / Mustaschyuhina

33c068    2023-03-21    Bhutan

Already on the same day we saw the next yuhina - a Whiskered yuhina! It got its name from the black line that goes over the beak and down the sides like "sideburns". This yuhina also has white eye rings, which explains why they are part of the White-eye bird family. It occurs in different types of forests at an altitude between 1500 and 3000 meters. This yuhina forages much like a tit, relatively close to the ground for insects, larvae and snails, but also berries, seeds and nectar.

Redan samma dag såg vi nästa yuhina - en mustaschyuhina! Namnet har det fått av det svarta streck som går över näbben och ner på sidorna som en "tangorabatt". Den här yuhinan har dessutom vita ögonringar vilket förklarar att de ingår i familjen glasögonfåglar. Den förekommer i olika typer av skog mellan 1500 och 3000 meters högt. Den söker föda ganska likt en mes, relativt nära marken efter insekter, larver och sniglar, men också bär, frön och nektar.