Cinclus pallasii
Brown dipper / Brun strömstare

33c055    2023-03-20    Bhutan

On a rock in the river this Brown dipper was resting between dives. Like the White-throated dipper (Cinclus cinclus), this is a bird closely tied to water. It dives, wades and swims underwater to catch insects, mainly larvae. The Brown dipper is slightly larger (about 20 cm) than the White-throated dipper (15-18 cm) and, as you can see, very different in color. However, the behaviors are strikingly similar.

Ute på en sten i floden satt denna bruna strömstare och vilade sig mellan dyken. Likt vår egen strömstare (Cinclus cinclus) är detta en fågel nära bunden till vatten. Den dyker, vadar och simmar under vatten för att fånga insekter, främst larver. Den bruna strömstaren är något större (ca 20 cm) än den vanliga strömstaren (15-18 cm) och, som synes, väldigt annorlunda i färgen. Beteendena är dock påfallande lika.