Aegithalos iouschistos
Rufous-fronted bushtit / Roststjärtmes

33c049    2023-03-19    Bhutan

The Rufous-fronted bushtit has a distinctive face with black sides and a brilliant rust colored parting in the middle and a white bib. The belly is rust colored. It is a relatively small bird (11 cm) that feeds on both insects and vegetables. In winter it often occurs in flocks. The range is the southern Himalayas, from Nepal to Bhutan.

Roststjärtmesen är en släkting till "vår" stjärtmes, men med kortare stjärt. Den har ett karaktäristiskt ansikte med svarta sidor och en lysande rostfärgad mittbena och vit haklapp. Buken är rostfärgad och har givit den dess namn. Det är en relativt liten fågel (11 cm) som livnär sig på såväl insekter som vegetabilier. Vintertid förekommer den ofta i flock. Utbredningsområdet är södra Himalaya, från Nepal till Bhutan.