Periparus ater
Coal tit / Svartmes

33c047    2023-03-31    Bhutan

This is a Coal tit, probably of the subspecies Periparus ater aemodius that occurs in the eastern Himalayas. It differs from teh European Coal tit in that it often displays a tuft, reminiscent of that of a Crested tit (Lophophanes cristatus).

Det här är en svartmes, förmodligen av underarten Periparus ater aemodius som förekommer i östra Himalaya. Den skiljer sig från vår egen svartmes genom att den ofta visar upp en tofs som påminner om en tofsmes (Lophophanes cristatus).