Harpactes wardi
Ward's trogon / Rosentrogon

26    2023-03-19    Bhutan

Ward's trogon is a large trogon, the length can reach 38 cm. The male is greyish with pink tones on the head, chest and upper side, while the forehead and underside are bright pink. The individual in the picture is a female that is yellow where the male is pink. The species occurs in the Yunnan Province in southern China, in eastern Bhutan, northern Myanmar and northwestern Vietnam. It is found in subtropical mountain forests and feeds on insects such as butterflies and grasshoppers, but also berries.

Rosentrogonen är en stor trogon, längden kan uppgå till 38 cm. Hanen är gråaktig med rosa toner på huvud, bröst och ovansida medan pannan och undersidan är klart rosa. Individen på bilden är en hona som är gul på de ställen där hanen är rosa. Arten förekommer i Yunnan-provinsen i södra Kina, i östra Bhutan, norra Myanmar och nordvästra Vietnam. Den återfinns i subtropiska bergsskogar och lever på insekter som fjärilar och gräshoppor, men även bär.