Ibidorhyncha struthersii
Ibisbill / Ibisnäbb

18    2023-03-20    Bhutan

After much scouting among thousands of stones in the river, we were able to spot this Ibisbill, deceptively similar to a stone from a distance. With its red curved bill and black face, this is a very special bird. It is a wader, but with ibis-like features and so different that it is taxonomically placed in a family of its own. Even in its behavior it is odd. It breeds only at high altitudes (1700-4400 m a.s.l.) in southern Central Asia, usually on riverbanks on the Tibetan Plateau. It is therefore extra exclusive to see it. Therefore, Ibisbill was probably a bird that many in our group were eager to see - and this was the only opportunity.

Efter mycket letande bland tusentals stenar i floden så kunde vi hitta denna ibisnäbb, förvillande lik en sten på håll. Med sin röda, böjda näbb och svarta ansikte är detta en mycket speciell fågel. Det är en vadare, men med ibislika drag och så annorlunda att den placeras i en egen familj. Även i sitt beteende är den udda. Den häckar bara på hög höjd (1700-4400 m ö h) i södra Centralasien, oftast vid flodstränder på den tibetanska högplatån. Det blir därför extra exklusivt att få se den. Ibisnäbb var det nog därför många i vår grupp som hade bespetsat sig på att få se - och detta blev enda tillfället.