Parus major
Great tit / Talgoxe

33c047    2023-02-11    Uppsala, Sweden/Sverige

Our nearest neighbours... A couple of Great tits return every year to our nesting box on the wall to the west. Even in winter, they are present at our bird feeders.

Våra närmaste grannar... Ett par talgoxar återkommer varje år till vår holk på väggen mot väster. Även vintertid är de närvarande vid vår fågelmatning.