Uria aalge
Common murre [guillemot] / Sillgrissla

18    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

For someone used to seeing a Common murre or Guillemot in its very distinctive summer plumage, it is difficult to recognize this individual in its drab winter plumage. It is also possibly a juvenile bird that has not even developed a full winter plumage. This individual landed near our boat out on Båtsfjorden.

För någon som är van att se en sillgrissla i sin mycket distinkta sommardräkt är det svårt att känna igen den här individen med sin murriga vinterdräkt. Möjligen är det dessutom en juvenil fågel som inte ens har utvecklat en fullständig vinterdräkt. Den här individen landade nära vår båt ute på Båtsfjorden.