Somateria spectabilis
King eider / Praktejder

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

A pair of King eiders. In the picture, the differences between the sexes are clearly accentuated - but if you look closely, you will see that the female also has protruding triangular "sails" on her back, just like the male. The species is circumpolar and occurs in northern Scandinavia only during a few short winter months. In summer, it breeds in remote places such as northern Siberia, northernmost Canada and Alaska. In Greenland, it occurs in the south in winter, but in summer it only breeds in the north.

Ett praktejderpar - en guding (hane) och en åda (hona) om vi ska använda de termer som används för den något större kusinen ejder. På bilden accentueras olikheterna tydligt - men om man tittar noga ser man att honan också har "vingsegel" på ryggen, precis som hanen. Arten är cirkumpolär och förekommer i norra Skandinavien bara under några korta vintermånader. Sommartid häckar den på avlägsna platser som norra Sibirien, nordligaste Kanada och Alaska. På Grönland förekommer den i söder på vintern, men om sommaren häckar den bara på norra delen av ön.