Somateria spectabilis
King eider / Praktejder

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

In this picture from Båtsfjord harbour, the protruding feathers on the back make the male King eider almost has something diabolical about it...

På den här bilden från Båtsfjords hamn gör de uppstickande fjädrarna på ryggen att praktejderhannen nästan får något djävulskt över sig...