Calidris maritima
Purple sandpiper / Skärsnäppa

18    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

On our way out into the fjord, we saw these two waders at some boulders, close to the sea surface.The Purple sandpiper is a wader with a circumpolar distribution. It is part resident bird and part migratory bird. It always breeds in arctic environments, including the Scandinavian mountain range. The birds that nest in the far north move south in the winter and can then be seen, e.g. in coastal Britain and on the European west coast. Some Purple sandpipers, like these two, however, breed in more southern areas and manage to stay there all year round. Presumably this couple is therefore on "home ground"...

På väg ut i fjorden såg vi de här två vadarna vid en samling klippblock, nära havsytan. Skärsnäppan är en vadare med cirkumpolär utbredning. Den är delvis stannfågel och delvis flyttfågel. Den häckar alltid i arktiska miljöer, inklusive i vår fjällkedja. De exemplar som häckar längst i norr flyttar söderut på vintern och kan då ses t.ex. på den svenska västkusten. En del skärsnäppor, som de här två, häckar dock i mera sydliga områden och klarar då att stanna på platsen året om. Förmodligen är det här paret därför på "hemmaplan"...