Somateria mollissima
Common eider / Ejder

03    2023-02-19    Båtsfjord, Norway/Norge

This is a female Common eider. It is larger (60-70 cm) than its "cousin" the King eider, and has a more elongated head - and lacks the "smile" that the King eider has.

Detta är en åda, en (vanlig) ejderhona. Hon är större (60-70 cm) än sin "kusin" praktejdern och har ett mera utdraget huvud - och saknar "leendet" som praktejdern har.