Clangula hyemalis
Long-tailed duck / Alfågel

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

Another male Long-tailed duck. Here you can see the elegant, long tail that has given it its name. The long-tailed duck has always had a strong connection to Sweden. For a long time it formed an important part of the diet of people along the Baltic Sea coasts (in Sweden and in Finland). Nowadays, when the species is classified as "vulnerable" globally and as "threatened" in Scandinavia, the Swedish part of the Baltic Sea is an important refuge. More than a quarter of Europe's long-tailed ducks now winter there.

Ännu en hane av alfågel. Här syns den eleganta, långa stjärten. Alfågeln har alltid haft en stark koppling till Sverige. Under lång tid utgjorde den en viktig del av dieten för folk längs östersjökusterna (i Sverige och i Finland). Numera, när arten klassificeras som "sårbar" globalt och som "hotad" i Skandinavien är den svenska delen av Östersjön en viktig tillflyktsort. Där övervintrar numera mera än en fjärdedel av Europas alfåglar.